POVEZUJE SAVREMENU SRPSKU I MAĐARSKU UMETNIČKU SCENU
Knjiga

Snežana Nikolić

Objavio 18. jula 2019. No Comments

Snežana Nikolić je rođena 1990. godine u Šapcu. Doktorand je na Odseku za srpsku književnost u Novom Sadu. Objavila je zbirku poezije Zadivljeni spavač 2013. godine kao laureat Festivala poezije mladih u Vrbasu 2012. godine. Osvojila je prvo mesto za poeziju u Zrenjaninu na konkursu Ulaznica 2016. Uvrštena je u izbor Novije srpsko pesništvo u Zlatnoj gredi 2017. godine. Polje njenog istraživanja na doktorskim studijama je poezija 20. veka, konkretno, bavi se poezijom i poetikom Dušana Matića. Upravo joj je to i tema doktorske disertacije. Osvojila je Brankovu nagradu za rad Eros i tanatos u pripovetkama srpskih realista 2014. godine. Piše poeziju, eseje i kritiku. Poeziju objavljuje u časopisima i zbornicima.