POVEZUJE SAVREMENU SRPSKU I MAĐARSKU UMETNIČKU SCENU
Pozorište

Projekat Homo Ludens

Objavio 5. juna 2019. No Comments

Homo Ludens Kreativna zajednica osnovana je u martu 2013. godine uz pomoć Homo Ludens projekta, Segedinske Focus Workshop fondacije. Dizajnerka i kreatorka projekta bila je Oršolja Imola Benko, nekadašnja umetnička direktorka i direktorka Segedinske Focus Workshop.

Između 2003. i 2011. godine, Segedinska Focus Workshop bila je nezavisna pozorišna kuća sa godišnjim repertoarom, gostujućim predstavama, festivalskim nastupima i nagradama. Kompanija je bila „istraživačko pozorište”, posvećeno pronalaženju najrazličitijih mogućnosti izražavanja i komunikacijskih kanala u pozorištu.

Godinu dana nakon raspuštanja kompanije rođena je ideja o „razigranom čoveku”. „Naša kreativna zajednica inspirisana je razigranim, samozaboravljenim dečijim pristupom: slobodnom igrom s različitim umetničkim granama, slobodnim žanrovima, naizgled nekompatibilnim temama, smešnim, prezrenim ili samo simpatičnim likovima, kritičkim društvenim situacijama, igrom, igrom s pozorištem.”

Pristup kreativne zajednice omogućava slobodne i razigrane društvene probleme, pojavu novih žanrova iz mešavine različitih umetničkih grana, dela i žanrove, otvorenost prema savremenoj evropskoj i prekomorskoj umetnosti.

Projekat Homo Ludens ima za cilj da stvori kontinuiranu i raznovrsnu saradnju sa različitim institucijama, kompanijama, nezavisnim umetnicima u zemlji i inostranstvu.

HUMÁNIA
Hazaszeretetről őszintén