POVEZUJE SAVREMENU SRPSKU I MAĐARSKU UMETNIČKU SCENU
Pozorište

Pozorište Promena

Objavio 15. maja 2019. No Comments

Pozorište Promena prvi put je osnovano između 1978. i 1979. godine pri Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Među prvim osnivačima nalazili su se istaknuti umetnici (Miša Belegišanin, Radoslav Milenković, Haris Pašović), svi studenti čuvenog Bore Draškovića. Potrebu za osnivanjem studentskog teatra imali su jer su njihove predstave svojim kvalitetom parirale tadašnjoj širokoj sceni nekadašnje SFRJ, te su predstave Promene gostovale na svim relevantnim festivalima u okviru cele Jugoslavije. Potonje generacije iznova su, u skladu sa svojim mogućnostima, osnivale pozorište. Međutim, ono bi uvek bilo ponovo gašeno, kada bi određena grupa studenata završavala studije.

Novoosnovano Pozorište Promena nastalo 2015. godine ima za prvi cilj da se više nikad ne ugasi i da kroz buduće vreme konstantno služi pre svega studentima Akademije umetnosti u Novom Sadu kao svojevrstan mehanizam uplovljavanja u „posao“, te da neguje ozbiljan, žustar pristup stvaralačkom radu, koji su nam nametnule prve generacije Promene, iz čega proizilazi pre svega potreba za kvalitetnom predstavom i zadovoljnom publikom.