Ovaj sajt je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog sajta je isključivo odgovornost Cinema City udruženja i ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.