POVEZUJE SAVREMENU SRPSKU I MAĐARSKU UMETNIČKU SCENU
DogađajiVesti

Dva dana na Producentskom Forumu u Segedinu

Objavio 11. oktobra 2019. 5 novembra, 2019 No Comments

Drugi Producentski Forum u okviru projekta K3CI održan je 4. i 5. oktobra 2019. u Segedinu.

Forum je okupio producente kulture iz oblasti poput: organizacije festivala, menadžmenta u kulturi, pozorišnih producenata…

Prva tema Producentskog Foruma bile je ekološka i ekonomska održivost muzičkih festivala. Akoš Dominuš sa Siget festivala predstavio je aktivnosti ovog, jednog od najvažnijih evropskih festivala u cilju ekološke održivosti koja je poslednjih godina veliki trend u festivalskom svetu. Ogromne količine otpada koje ostaju nakon festivala i velika potrošnja energenata neophodnih za pokretanje festivalski bina, veliki su izazov  za organizatore festivala.

Veoma zanimljiv panel, drugi po redu, bio je na temu: prednosti i mane promovisanja alternativne muzike u klubovima. Tamas Horvat, Peter Zoltan Toth, Zoltan Lengyel i Atila Sirbik diskutovali su o svojim iskustvima u vođenju altenativnih klubova u Segedinu, Subotici ali i u maltene svakom drugom mestu regije s obzirom da su problemi svuda veoma slični. Limitirani budžeti, zatvorenost medija, jezička barijera kada su u pitnju strani izvođači, imaju kao protivtežu isključivo ogroman entuzijazam i ljubav prema alternativnoj kuturi ljudi koji vode klubove.

Atila Širbik iz časopisa Simposion, Roland Sibrik i Marko Čudić, razgovarali su na trećem panelu o izvozu i uvozu književnih dela i problemima prevoda i promocije kada su u pitanju “mali narodi i jezici” odnosno u situaciji usitnjenog kuturnog prostora.

Četvrta sesija Foruma bila je posvećena prednostima, nedostacima i poteškoćama prilikom organizovanja gostujućih nastupa, prvenstveno u svetu pozorišne umetnosti. Laslo Barnak iz Narodnog pozorišta u Segedinu, Jozsef Balog i Gyorgy Bodon iz MASK-a preneli su svoja iskustva u vođenju velike teatarske kuće kao što je Narodno pozorište, zatim centra za alternativno pozorište Alterra, kao i međunarodnog pozorišnog festivala Thealter iz Segedina.

Pored navedenog učesnici Foruma su imali priliku da prisustvuju pozorišnom performansu 4. oktobra na otvaranju jesenje sezone segedinske Stare sinagoge kojom inače već 30 godina upravlja udruženje MASZK.

U koncertnoj sali Grand Caféa održan je u okviru Producentskog Foruma 4. oktobra koncert jednog od najvažnijih bendova mađarske world music scene, Meszecsinka koji je oduševio prisutne posetioce.

Producentski Forum je deo Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i projekta „Kaleidoskop savremene kulture i kreativnih industrija“ (K3CI), a napravljen je za menadžere u kulturi i producente iz Srbije i Mađarske! Glavni cilj ovog projekta je unapređenje saradnje između savremenih kulturnih i kreativnih scena u Mađarskoj i Srbiji unapređenjem profesionalnih kompetencija, umetničke produkcije i prenosa znanja. Partneri na projektu su udruženje Cinema City i Asocijacija Kulturanova iz Novog Sada i Udruženje MASZK i KEP-SZIN-HAZ iz Segedina.