POVEZUJE SAVREMENU SRPSKU I MAĐARSKU UMETNIČKU SCENU
Category

Dizajn

Dizajn

PDP

PDP (Print, Design, Photography) je konferencija kreativnih medija koja već deset godina okuplja dizajnere, fotografe…
Kaleidoskop
15. maja 2019.