POVEZUJE SAVREMENU SRPSKU I MAĐARSKU UMETNIČKU SCENU
Pozorište

Ansambl Barboncaš

Objavio 11. juna 2019. No Comments

Pozorišno udruženje Barboncaš – Lutkama Ne Samo Za Decu osnovano je 2005. godine sa ciljem da ga koriste aktivni i kreativni ljudi, primenjujući svoj stečeni kulturni kapital u takvoj organizacionoj formi u kojoj efikasno mogu da funkcionišu.

Udruženje ima tri stuba koji postoje samostalno, ali se i međusobno podržavaju i deluju jedan na drugi, a to su: stvaranje i izvođenje lutkarskih predstava (za decu i odrasle), praktikovanje Barboncaš lutkarske terapije, kao i razvoj metodologije terapeutske forme i integracija ovog terapeutskog oblika u više obrazovanje.

Članovi ansambla veruju da tolerantni stav, zdrav način života i ekološka osvešćenost treba negovati i učiti još od detinjstva. Ako su te vrednosti prenesene na razigran način, na jeziku deteta, odnosno kroz igru, bajku – za decu na najprihvatljiviji način, onda možemo postići stvarne i trajne rezultate. Ansambl Barboncaš nastoji da svoju metodu koristi u raznim područjima.