POVEZUJE SAVREMENU SRPSKU I MAĐARSKU UMETNIČKU SCENU
Likovne umetnosti

Adrian Klajo

Objavio 27. maja 2019. 31 maja, 2019 No Comments

Adrian Klajo je rođen 1993. godine u Senti. Diplomirao je na odseku za Slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. U 2017. godini završio je kurs „Forma kao temelj“ na letnjoj akademiji u Salcburgu. Kao stipendista Erasmus+ programa, 2018. je pola godine studirao na Univerzitetu u Pečuju, u Mađarskoj, na odseku za Umetnost. Stažista je Art Mentor programa u Budimpešti za 2018/2019. godinu. Umetnik je beogradske Laufer galerije. Živi u Subotici i Gunarošu.

„Adrian Kajo svoje pronađene elemente stavlja u takve jezičke strukture i u smisleni kontekst u kojem oni dobijaju potpuno novo značenje i svrhu. Ovi elementi stvaraju novi kontekst, novi vizuelni i materijalni kvalitet nakon što ih umetnik podigne na viši nivo jezika. Materijalnim oblicima oduzima prvobitnu funkciju i stavlja ih u sekundarnu ulogu. Time materijalne elemente, koji imaju određeni vremenski rok, podiže na pijedestal večnosti u klasičnom smislu te reči”, izjavio je kritičar i slikar, Balint Sombati.

Foto: Katarina Trnavčević

Foto: Nemanja Knežević